مرور برچسب

اقتصاددریامحور

نماینده مجلس: ایجاد شهرک‌ها در کرانه دریاها منجر به توسعه اقتصاد دریامحور می‌شود

جعفر قادری روز دوشنبه در نشست تخصصی خلیج فارس و اقتصاد دریا محور در دانشگاه شیراز گفت: حدود دو سوم جمعیت کشورهای دنیا در ۶۰ کیلومتری سواحل دریاها ساکن هستند در حالی که در ایران تراکم جمعیتی کمی در این نواحی وجود دارد و لازم است در این زمینه…
ادامه مطلب ...