۵ دستاورد ایران از نود و هشتمین اجلاس بین المللی کمیته ایمنی دریانوردی

به گزارش روابط عمومی وتشریفات بین الملل سازمان بنادر ودریانوردی ، در نود و هشتمین کمیته ایمنی دریانوردی (MSC)، از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ به موضوعاتی چون ارتقای امنیت دریانوردی و جلوگیری از دزدی دریایی، استانداردهای هدفمند برای ساخت کشتیها، ایمنی دریانوردی و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای زود هنگام الزامات سازمان بین المللی دریانوردی پرداخته شد.

در این اجلاس که کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، دانشگاه دریانوردی آزاد اسلامی واحد خارگ و موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند، با بررسی اسناد و ارائه پیشنهادها به صحن علنی این اجلاس و همچنین ارائه نظرات کارشناسی در کمیته های تخصصی فرعی توسط هیأت نمایندگی ایران، دستاوردهای مهم زیر  برای ایران به دست آمد:

۱-   سند پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تهیه سرفصلهای  آموزشها و آزمونهای امنیت دریانوردی با تایید تمامی حاضرین در اجلاس به تصویب رسید و مسئولیت تدوین پیش نویس نمونه دوره های آموزشی جدید نیز به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد. واگذاری این مسوولیت در سطح بین المللی به جمهوری اسلامی ایران نشانگر تایید نقش موثر و توانمندی کارشناسان ایرانی در حوزه امنیت دریایی می باشد.

۲-   باتوجه به مشارکت جدی و فنی هیات اعزامی در کارگروه مربوط به موضوعات تدوین  استانداردهای هدفمند ساخت کشتی و ایمنی دریانوردی (GBS)‌ پیشنهاد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران  به دولت یونان جهت مشارکت و ارائه سند مشترک در اجلاس بعدی کمیته مورد موافقت دولت یونان و کمیته قرار گرفت.

۳-   در صیانت از حق جمهوری اسلامی ایران به منظور استفاده از کشتی‌های غیر نظامی به همراه نیروی مسلح برای حمایت از کشتی های عبوری از مناطق پرخطر دزدی دریایی،  سند پیشنهادی دولت هند با محتوای تدوین  دستورالعمل اجرایی  نظارتی بر این گونه کشتی‌ها که می توانست  منجر به مشکلات عملیاتی و امنیتی برای اقدامات موثر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تامین امنیت دریانوردی و جلوگیری از دزدی دریایی گردد، با مخالفت جدی هیات جمهوری اسلامی ایران و ارائه توضیحات و توجیهات متقن فنی و عملیاتی تهیه شده با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از دستور کار اجلاس خارج شد.

۴-   هیات اعزامی با بیش از ۲۴ مورد اعلام نظر کارشناسی در سالن اصلی اجلاس و مشارکت موثر در تمامی کار گروه های تخصصی فرعی یکی از فعالترین هیاتهای اجلاس بر شمرده شد.

حضور نمایندگان دانشگاه آزاد دریانوردی خارگ در این اجلاس منجر به ورود مباحث علمی و آشنایی دانشگاه های دریانوردی کشور با نحوه سیاستگذاری های سازمان های بین المللی در بخش دریانوردی گردید که اثرات این مشارکت در دانشگاه های کشور بزودی نمایان خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.