وجود تبعیض بین خودروسازان با صنایع دریایی صرفاً یک تلقی است

رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت: احساس تبعیض بین خودرو سازان و صنایع دریایی صرفاً یک تلقی است چونکه موضوع خودرو در کشور اندکی سیاسی است و اینگونه نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه کمتری به یک صنعت و توجه بیشتری نسبت به صنعت دیگر داشته باشد.

به گزارش سی نیوز به نقل از ایرنا، سعید جعفری دریایی افزود: این وزارتخانه همان اندازه که برای خودرو دفتر و اداره کل دارد، برای صنایع دریایی و سایر صنایع هم دفتر و اداره‌کل دارد تا حمایت ها به تساوی باشد.

وی تأکید کرد: موضوع خودرو معمولاً در اخبار و حوزه‌های سیاسی داغ می‌شود و بحث آن اینگونه مطرح می‌شود اما توجه وزارت صنایع نسبت به همه صنایع یکسان است، این توجه‌ها چه در مورد تخصیص منابع و چه در زمینه توجه‌های سیاسی و مدیریتی یکسان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.