مرور برچسب

مسیر قزاقستان و روسیه

آیا قزاقستان آماده توسعه مسیر ترانزیت خزر بدون مشارکت روسیه است؟

به گزارش سی نیوز؛  سرکنسولگری کشورمان در آلماتی پایتخت کشور قزاقستان گزارشی تحت عنوان آیا قزاقستان آماده توسعه مسیر ترانزیت خزر بدون مشارکت روسیه است؟ تنظیم کرده است که در آن به  دور زدن روسیه توسط قزاقستان اشاره شده است .
ادامه مطلب ...