مرور برچسب

دبیرکل کشتیرانی

تقدیر ازدبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی طی تقدیرنامه ای از آقای مسعود پل مه به پاس مشارکت ایشان در نشست اقتصاد دیجیتال و چالش های تحول در صنعت حمل و نقل قدردانی نمودند.
ادامه مطلب ...