مرور برچسب

خشک شدن دریای خزر

برای نجات خزر از خشک شدن، همت جمعی تمامی کشورهای حوزه این دریاچه ضروری است

ماه‌هاست که هشدارهایی درباره پیامدهای گوناگون زیست‌محیطی کاهش تراز و پس‌روی آب دریای خزرمطرح می‌شود و کارشناسان و صاحب‌نظران نگرانی‌هایی را از استمرار این وضعیت در سال‌های آتی مطرح می‌کنند.
ادامه مطلب ...