مرور برچسب

تهدید سرمایه گذاری

تهدیدهای ترانزیت دریایی در ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۲ تغییرات بسیار زیادی در حوزه فعالیت‌‌‌های بندری و دریایی به ویژه در منطقه خاورمیانه رخ داده و به تناسب اهمیت و محتوای این تغییرات، صنعت دریانوردی و خدمات بندری ایران نیز دچار چالش‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها و تهدیداتی از جمله محدودیت تردد…
ادامه مطلب ...