كسب رتبه +A انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در رتبه بندی تشكلهای حرفه ای اتاق بازرگانی ايران

احتراماً نظر به نقش راهبردي فعاليت هاي بندري و دريائی در اقتصاد و امنيت كشور و نيز مشاركت ، مساعدت و همراهي های شايسته اعضاء معزز و مكرم كه همواره مويد فعاليت های انجمن بوده است ، مفتخر است به استحضار جامعه معظم دريايی و بندری كشور برساند در پرتو عنايات باريتعالی و زحمات صادقانه و تلاشهای مستمر هيات مديره محترم و پرسنل گرامی دبيرخانه ، انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران در ارزيابي و رتبه بندي تشكل هاي كشور بعنوان تشكل برتر و با رتبه+A  برگزيده و معرفي گرديد . اين موفقيت را به يكايك اعضاء عزيز كه بواقع سرمايه اصلي و بنيان تشكل ملي كشتيراني ايران مي باشند تبريك و تهنيت عرض مينمايد .

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.