مزارع بادی فراساحلی زیست‌بوم‌های دریایی را تغییر می‌دهند

پژوهش‌های جدید حاکی از این است که مزارع بادی فراساحلی در مقیاس بزرگ ممکن است بر تولید غذای پایه ماهیان دریا و همچنین سطح اکسیژن در داخل و خارج از مناطق مزارع بادی به‌شدت تأثیر بگذارند.

به گزارش سی نیوز به نقل ایرنا از وبگاه فیز (phys)، مزارع بادی فراساحلی در دریای شمال در حال توسعه هستند؛ اما عواقب آن برای محیط دریایی که در آنجا ساخته شده‌اند، هنوز به طور کامل بررسی نشده است.

دانشمندان انجمن هلمهولتسِ مراکز تحقیقاتی آلمان (بزرگ‌ترین سازمان تحقیقاتی در آلمان)، در پژوهش‌های گذشته‌شان یافته‌های ارزشمندی درباره اثرات مزارع بادی ارائه کرده‌اند. جدیدترین پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که مزارع بادی در مقیاس بزرگ ممکن است بر تولید اولیه دریایی و همچنین سطح اکسیژن در داخل و خارج از مناطق مزارع بادی به‌شدت تأثیر بگذارند.

اثرات مزارع بادی فراساحلی از جمله شرایط و جریان‌های مختلف باد، بارندگی بیشتر و تغییر اقلیم سطحی، در دریای شمال متنوع است و هنوز به طور کامل درباره آن‌ مطالعه نشده است.

تیمی از محققان انجمن هلمهولتس ثابت کردند که تلاطم پسایه (wake turbulences، گرداب‌های هوا که توسط توربین‌های بادی ایجاد می‌شود) جریان و لایه‌بندی آب را در زیر آن‌ها تغییر می‌دهد. یک تیم دیگر از محققان توانست ثابت کند که اقلیم بالای سطح دریا نیز به طور دائم در حال تغییر است. آخرین پژوهش صورت‌گرفته نیز تأیید می‌کند که این تأثیرات به تغییر توزیع فضایی اجزای زیست‌بوم دریایی منجر می‌شود. این شامل توزیع مواد مغذی، فیتوپلانکتون‌ و زئوپلانکتون و همچنین زیست‌توده در رسوبات است که غذای پایه بسیاری از موجودات کف‌زی به‌شمار می‌رود.

محققان به‌منظور مطالعه مدل، مزارع بادی دریایی را در مقیاس بزرگ در دریای شمال در نظر گرفتند. آن‌ها دریافتند در مناطق عمیق‌تر دریا مقدار کربن بیوژن در رسوبات به صورت محلی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و در منطقه‌ای که غلظت اکسیژن در حال حاضر بسیار کم است، ممکن است کاهش بیشتری داشته باشد.

پیامدهای ماندگار برای شبکه غذایی دریای شمال

قبلاً اثبات شده است که تغییرات باد به تغییر موضعی افزایش یا کاهش تولید اولیه فیتوپلانکتون تا ۱۰ درصد منجر می‌شود و این نه فقط در مناطقی که مزارع بادی در آن‌ها وجود دارند، بلکه در سراسر بخش جنوبی دریای شمال نیز توزیع شده است. به این معنی که حتی اگر کل تولید در منطقه تغییر اندکی یابد، بازتوزیع فضایی تولید وجود دارد که عواقبی برای توزیع زئوپلانکتون (غذای پایه بسیاری از گونه‌های ماهی‌) در پی دارد؛ به‌ویژه اینکه مراحل اولیه زندگی ماهی‌ها اغلب به دسترس‌پذیری زئوپلانکتون در زمان مناسب، در مکان مناسب بستگی دارد.

بازسازی مکانی و زمانی توزیع زئوپلانکتون ممکن است بر زنجیره فرایند تأثیر بگذارد و در نتیجه بر مقدار ماهیِ در دسترس، تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.؛ بنابراین، تغییر کوچک در تولید اولیه، تأثیری پایدار بر کل شبکه غذایی در بخش جنوبی دریای شمال خواهد داشت.

به گفته محققان، نتایج نشان می‌دهد که گسترش روبه‌فزونی مزارع بادی فراساحلی تأثیری چشمگیر بر ساختار زیست‌بوم‌های ساحلی دریایی خواهد داشت. باید این اثرات را بهتر و باسرعت بیشتر درک کنیم و آن‌ها را در مدیریت زیست‌بوم‌های ساحلی مد نظر قرار دهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.