ایران نیازمند توسعه “دریا پایه” است

به گزارش سی نیوز، حسین یداللهی در نشست تخصصی هم اندیشی تبیین و تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر اظهار کرد: بازنگری در فرآیند و ضوابط اجرایی به منظور توسعه بنادر با افزایش حضور سرمایه‌گذاران در بنادر کشور، ایجاد وحدت رویه در فرآیند شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذاران ذی‌صلاح، رعایت اصل برابری حقوق سرمایه‌گذاران با شرکت در مزایده‌های عمومی و افزایش توان و ترافیک بندری و دریایی صورت می پذیرد.

وی افزود: اقتصاد ایران نیازمند توسعه “دریا پایه” است تا از این طریق شاهد پویایی و رونق اقتصاد و تجارت کشور باشیم، ضمن این‌که به منظور توسعه حوزه سرمایه‌گذاری بندری و ارتباط موثر با کشورهای همسایه، باید شناسایی بازار مناسب صورت گیرد تا بتوانیم شاهد استفاده مطلوب از پسکرانه بنادر باشیم.

در این نشست روش اجرایی انتخاب سرمایه‌گذار شامل شناسنامه اراضی، فرآیند مزایده عمومی و محدود، شناسایی سرمایه‌گذار، ارزیابی توان انجام کار متقاضیان و انتخاب به طریق مذاکره، معیارها و شاخص‌های سنجش طرح‌های سرمایه‌گذاری، نحوه رسیدگی به شکایات، رویه تبیین و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری، وظایف و مسئولیت‌های کمیته‌ها، کارگروه‌ها و اعضاء آن و واحدهای ذی‌ربط در فرآیند، فرآیندها و تشریفات اجرایی صدور مجوز بهره‌برداری اعم از موقت و دائم، خاتمه و فسخ قرارداد، بررسی تاخیرات، بازنگری قراردادها، نظارت بر قراردادهای سرمایه‌گذاری و فرم‌ها و پیوست‌های منضم به فرایند، از سوی حاضران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.