رشد ۱۱ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور

 

میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی تا پایان مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای نفتی طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی ۱۵ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۹۶۱ تن بوده و همچنین میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۳۱ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۸۴۸ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۴۷ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۰۹ تن ثبت شد که حاکی از رشد ۱۸ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۱ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.
میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی طی هشت ماهه نخست سال جاری معادل ۴۴ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۶۰ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۳۶ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۱۸۶ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۸۱ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۷۴۶ تن بوده است.
میزان بارگیری کالاهای نفتی در مدت مذکور در قیاس با هشت ماهه نخست سال ۹۹ رشد ۱۳ درصدی، کالاهای غیرنفتی رشد ۹ درصدی و مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در هشت ماهه نخست سال جاری ۶۰ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۵۲۱ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۶۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۴ تن بوده؛‌ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۲۹ میلیون و ۳۵ هزار و ۵۵۵ تن بوده که حاکی از رشد ۹ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۱۳ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۱ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی طی هشت ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته است.
تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان معادل یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۴۹۹ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۵۹۶ TEU طی هشت ماهه نخست سال ۹۹، رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.