ترانزیت کالای گروه 4 به مناطق آزاد ممنوع شد

بر اساس بخشنامه معاون فنی و امور گمرک ترانزیت کالای گروه 4 به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع شد.

به گزارش سی نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به ناظران، ‌مدیران کل و مدیران حوزه نظارت و اجرایی گمرکات کشور ابلاغ کرد که با توجه به اینکه در بند 12 مصوبات مندرج در نامه رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است، وزارت صنعت و معدن،‌ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نسبت به ابلاغ،‌ پیگیری و اجرای صورت جلسه 13 تیر ماه در مورد تفاهم این دستگاه‌ها با موضوع بررسی مشکلات ورود و ترخیص کالا که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب اختیارات این دستگاه‌ها تنظیم شده برای رفع مشکل ترخیص و رسوب کالا در بنادر و گمرکات اقدام می‌شود.

در این نامه آمده است، در مورد ترانزیت خارجی کالا از گمرکات مرزی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترانزیت کالاهای گروه 4 به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است.

همچنین کالاهای غیر گروه 4 در صورتی که جز ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش باشند، به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به هیچ ثبت سفارشی ندارند.

در بند ج این بخشنامه آمده است، برای ترانزیت کالاهای غیر گروه 4 به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورتی که کالا جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا ویژه و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد.

در بند 2 این بخشنامه ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات نیاز به ثبت سفارش در سرزمین اصلی دارد.

در این نامه همچنین آمده است، برای جلوگیری از هر گونه ایستایی اقلام وارده به کشور از طریق مرزهای دریایی و یا زمینی اعلام می‌شود.

چنانچه گمرکات مرزی با مواردی برخورد کند که ترانزیت اقلام اظهار شده گروه 2 کالایی نیاز به ثبت سفارش داشته باشد و علیرغم وجود سایر شرایط قانونی و مقرراتی،‌ مجوز ثبت سفارش صادره نیاز به تمدید اعتبار دارد و نسبت به ادامه مسیر کالایی موضوع اظهار نامه ترانزیتی اقدام و توجه لازم به گمرک مقصد در باره لزوم تمدید مجوز ثبت سفارش در هنگام اظهار و انجام تشریفات قطعی، کالا داده می‌شود تا از ایستایی این کالاها در مرزهای ورودی به دلیل نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش جلوگیری شود.

در متن ابلاغیه معاون امور گمرکی آمده است:

ناظرین مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی

پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۲۷۰ مورخ  98.4.25 رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن نامه شماره 79073 مورخ 98.4.25 مقام محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ارسال، با توجه به اینکه در بند 12 مصوبات مندرج در نامه اشاره شده تصریح گردیده «وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرایی نمودن صورتجلسه مورخ 98.4.13 مورد تفاهم این دستگاه‌ها با موضوع «بررسی مشکلات ورود و ترخیص کالا» که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب اختیارات این دستگاه‌ها تنظیم گردیده است برای رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اقدام نماید» به موجب این بخشنامه بندهای 1 و 2 صورتجلسه مورخ 98.4.13 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

«1- در مورد ترانزیت خارجی کالا از گمرکات مرزی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

الف- ترانزیت کالاهای گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع می‌باشد!

ب- ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار در صورتی که جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه 118875/ ت 56028هـ مورخ 97.9.11 هیأت محترم وزیران باشد، به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیاز به هیچ نوع ثبت سفارش ندارد؛

ج – برای ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در صورتی که کالا جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا ویژه یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد.»

شایان ذکر است علاوه بر موارد اشاره شده،‌مجدداً اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره 97.1248573 مورخ 97.10.11 مبنی بر عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش کالاهای اساسی (موضوع مصوبه شماره 63793/ت 55633هـ مورخ 97.5.16 که در گروه یک اولویت ارزی قرار گرفته‌اند) تأکید می‌گردد.

در خاتمه، جهت جلوگیری از هر گونه ایستایی اقلام وارده به کشور از طریق مرزهای دریایی یا زمینی، بدینوسیله اعلام می‌دارد چنانچه گمرکات مرزی با مواردی برخورد نمایند که ترانزیت اقلام اظهار شده گروه 2 کالایی نیاز به مجوز ثبت سفارش داشته و علی‌رغم وجود سایر شرایط قانونی و مقرراتی، مجوز ثبت سفارش صادره نیاز به تمدید اعتبار دارد، نسبت به ادامه مسیر کالای موضوع اظهارنامه ترانزیتی اقدام و توجه لازم به گمرک مقصد درباره لزوم تمدید مجوز ثبت سفارش در هنگام اظهار و انجام تشریفات قطعی کالا داده شود تا بدین وسیله از ایستایی این کالا در مرزهای ورودی به دلیل نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش جلوگیری شود.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی بوده، ناظرین محترم بر حسن اجرای مفاد بخشنامه مذکور نظارت کافی داشته و در صورت وجود هر نوع مشکل، مراتب را به دفاتر ستادی گمرک ایران منعکس فرمایند.

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.