مرور برچسب

کشتی توقیف شده

طرح ادعاهای بی اساس علیه کشورمان درسازمان ملل؛ایران به تشدید خطرات دریایی متهم شد!

به گزارش سرویس بین الملل سی نیوز ، خبرگزاری «اخبار حمل و نقل هند» ادعا کرد که برخی از انجمن‌های صنعت حمل و نقل بین المللی طی نامه ای با اشاره به نام ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار حفظ امنیت کشتی‌ها در دریاها شدند!
ادامه مطلب ...