مرور برچسب

پرسش از رئیس جمهور

پرسش‌های هفتگانه «کانون دریانوردان خبره» از کاندیداهای ریاست‌جمهوری

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری درباره صنعت کشتیرانی و دریانوردی، «کانون دریانوردان خبره» با هدف روشن‌سازی برنامه‌ها و تعهدات کاندیداها در جهت رفع مشکلات و چالش‌های موجود در این صنعت با تنظیم و انتشار…
ادامه مطلب ...