مرور برچسب

هندوستان

هند،آینده‌ای درخشان در توسعه اقتصاد دریایی

سی نیوز -  اندیشکده پیشرفت دریایی با توجه به اهمیت مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای کشورهای مختلف در حوزه اقتصاد دریا، شناخت برنامه‌ها و استراتژی‌های  کشورهای پیشرو در این زمینه، انتشار سلسله گزارش‌هایی از برنامه های راهبردی ملی و گزارش جامع…
ادامه مطلب ...