مرور برچسب

شهیدرجایی

ساخت ترمینال مکانیزه غلات با ظرفیت ۱۵۰ هزارتن در بندر شهید رجایی

معاون مهندسی و عمران بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: نخستین ترمینال مکانیزه غلات در هرمزگان با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در بندر شهید رجایی با ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث است.  به گزارش سی نیوز به نقل از  دانشجوحمید کمالی معاون مهندسی و عمران…
ادامه مطلب ...