مرور برچسب

سیل سیستان

 توزیع 1کامیون برنج بین مردم شریف سیستان و بلوچستان+(گزارش تصویری)

در ادامه ارسال کمک های انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان ، کامیون برنج اهدایی اعضاء محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به سیستان و بلوچستان رسید و بین مردم توزیع گردید.
ادامه مطلب ...

هم اينك بزنگاه برادری ، نوع دوستی و مسئوليت پذيری اجتماعی برای دست گيری و ياری رسانی است

مسعود پل مه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران طی نامه ای به مديران شركتهای كشتيرانی ، از آنها برای امداد رساندن به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان در آستانه سال نو دعوت نمود.
ادامه مطلب ...