مرور برچسب

سیل سیستان و بلوچستان

 توزیع 1کامیون برنج بین مردم شریف سیستان و بلوچستان+(گزارش تصویری)

در ادامه ارسال کمک های انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان ، کامیون برنج اهدایی اعضاء محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به سیستان و بلوچستان رسید و بین مردم توزیع گردید.
ادامه مطلب ...