مرور برچسب

روابط چین و ایران

چین و آینده مناسبات راهبردی با ایران

حمایت چین با امضای بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی در رابطه با جزایر سه‌گانه خلیج فارس واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. این اقدام چین، به عنوان متحد منافع مشترک راهبردی ایران، می‌تواند تأثیرات مختلفی بر روابط ایران و چین و…
ادامه مطلب ...