مرور برچسب

رضا گلی

انتشار نخستین کتاب آموزشی کاربردی مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

به منظور ارتقاء دانش تخصصی و معلومات کاربردی اعضاء و سایر فعالان حوزه صنعت حمل و نقل و خدمات لجستیکی اولین کتاب آموزشی مرکز آموزش انجمن با عنوان ” قوانین ومقررات گمرکی واردات و صادرات “به چاپ رسید که در آن به زبانی ساده به جزئیات قوانین…
ادامه مطلب ...