مرور برچسب

رئیس جمهور و اقتصاد دریا

رئیس جمهور دریامحور!

سی نیوز-تحلیل راهبردی-* با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، توجه به مسائل اقتصادی و ارائه راه‌حل‌های عملی برای بهبود وضعیت کشور، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون تورم، بیکاری، کاهش…
ادامه مطلب ...