مرور برچسب

بنادر پاکستات

بنادر چابهار و گوادر ؛ موتورهای دوقلوی توسعه اقتصادی!

در دریای عمان، دو بندر به عنوان نقاط پتانسیل اقتصادی و با اهمیت ژئوپلیتیکی وجود دارند؛ گوادر در پاکستان و چابهار در ایران. این دو بندر، که اغلب به عنوان رقیب  دیده می‌شوند، دارای قابلیت تبدیل شدن به مراکز مکملی از توسعه منطقه‌ای هستند که…
ادامه مطلب ...