مرور برچسب

آلودگی و دریا

خزر در محاصره نفت، رادیواکتیو و آب‌های خاکستری

محمد درویش کنشگر محیط زیست گفت: ورود آبهای خاکستری از کشورهای حاشیه خزر ،آلودگی های نفتی از سمت جمهوری آذربایجان و آلودگی های رادیو اکتیو از سمت نیروگاه های ارمنستان از رودخانه ارس، بلای جان خزر شده است. تقریبا هیچ تصفیه خانه ای در هیچ کدام…
ادامه مطلب ...