فوناسبا و بیمکو موافقت نامه آژانس را راه اندازی کردند

 

فوناسبا و بیمکو جدیدترین مجموعه از اسناد معاهده آژانس را راه اندازی کردند. این اسناد شامل موافقت نامه عمومی آژانس (GAA) است و پیش از آن هم اسناد موافقت نامه کاری آژانس (AAA) در سال گذشته میلادی رونمایی شده بود.

به گزارش سی نیوز، موافقت نامه عمومی آژانس یا همان (GAA) به این دلیل رونمایی شد تا نسبت به موافقت نامه کاری آژانس برای انتصاب یک عامل و نماینده در دوره طولانی مدت تری و یا پوشش دادن در بنادر بیشتری موثر واقع شود.

اسناد موافقت نامه عمومی آژانس دقیقا شبیه به موافقت نامه کاری آژانس طراحی شده است و شرایط مشترکی دارد. این بدان معناست که هر دو سند، دارای هویتی یکسان و قابل تعویض و جایگزینی هستند.

در سند جدید و در بخش های مختلف آن، مواردی همچون نام نماینده و عامل، دارا و یا عدم دارا بودن استاندارد فوناسبا، تاریخ موافقت نامه، شرایط موافقت نامه، تاریخ شروع و اطلاعیه پایان موافقت نامه، نوع فعالیت و مشخصات بانکی عامل و نماینده ذکر شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد فرم جدید، از جمله نسخه های نمونه و مجموعه ای از یادداشت های توضیحی در این بخش آمده است:

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.