میزبانی انجمن خراسان در اولین جلسه کمیته مشترک انجمن کشتیرانی وانجمن حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی

نخستین جلسه کمیته مشترک انجمن کشتیرانی  کشور وانجمن حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی ظهر دیروز مورخ 13 تیر ماه سال جاری در محل وانجمن خراسان باحضور تمامی اعضای کمیته برگزار گردید .

به گزارش سی نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در این جلسه ضمن طرح مسائل ومشکلات فی مابین شرکتهای کشیرانی وحمل ونقل بین المللی تمامی اعضای کمیته به اتفاق معتقد بودند که شرکتها کشتیرانی وحمل ونقل باید در کنار یکدیگر باشند نه  در مقابل هم  تا بتوانند  به راحتی مسائل ومشکلات را مرتفع  کنند .

در ابتدای جلسه محمود امتی نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی به ذکر مسائل و موضوعات  کلی قابل طرح در جلسه کمیته پرداخت و در ادامه اعضای کمیته  نظرات وپیشنهادات خود درمورد مشکلات فی ما بین شرکتهای حمل  و نقل و کشتیرانی رامطرح کردند .

همچنین درادامه آقایان  پل مه ،نیک پی ،شریفی وخانم حفاری که از انجمن کشتیرانی در این کمیته مشترک حضور داشتند ضمن پاسخ به مسائل ومشکلات مطرح شده از طرف اعضای انجمن خراسان به بیان مسائل و ارائه راه حل های مناسب جهت مرتفع کردن این مشکلات پرداختند.

از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه که در انتها مقرر شد تا  بصورت ،صورت جلسه ای تنظیم ومورد پیگیری هر دو انجمن قرار گیرد به شرح ذیل میباشد :

1-با توجه به اهمیت استقبال اعضا از بیمه طرح تضمین کانتینری به منظور  رفع مشکلات و کاهش هزینه ها ی بوجود آمده هر دو انجمن موظف به پیگیری وحمایت این طرح شدند تا با افزایش مشارکت شرکتها در این طرح اکثر مشکلات مرتفع گردد .

2-یکسان سازی مغایرت هزینه های ترخیصیه ارائه شده از طرف شرکتهای کشتیرانی  از جمله  مبلغ THC

3- بحث ورود کانتینر های برخی شرکتها از زمان ورود تا حق توقف  آنها و مقررشد تا رفع ابهام در میزان هزینه ها  گردد .

4- به طور مفصل به طریقه تنظیم وکالت نامه حقوقی پرداخته شد و مقرر شد تا فرم واحدی برای وکالت نامه ها تنظیم گردد تا از تعدد رفتارهای سلیقه ای کاسته شود .

5-بدلیل عدم اطلاع برخی شرکتها ی حمل ونقل از ارسال کانتینر از طرف صاحب کالا با نام آن شرکت مقرر شد تا شرکتهای فورواردی پس از اعلام ورود از طرف خطوط کشتیرانی در صورت بی اطلاع بودن از مشخصات کانتینر وفرستنده آن، این موضوع را به خطوط کشتیرانی اطلاع دهند.

6-با توجه به این که هزینه THC پرداختی از طرف شرکتها ،باعث بروز مشکلات مالی وحقوقی برای آن شرکت  میگردد ،با پیشنهاد انجمن کشتیرانی مقرر شد تا انجمن خراسان نامه ای به سازمان بنادر که دریافت کننده اصلی این مبالغ میباشد تنظیم وارسال گردد، که در این نامه در خصوص  پرداخت هزینه THC که منجر به زیان های مالی و باعث لطمه به صنعت ترانزیت می گردد مطرح ودرخواست شود این هزینه بطور مستقیم به سازمان بنادر واریز شود.

در ادامه  مقرر شد تا جلسات این کمیته به طور ماهانه  برگزار گردد ودر کمیته بعدی مسائل بصورت طبقه بندی شده مطرح گردد تا مسائل بنحو بهتری مورد بررسی قرار گیرد  .

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.