گزارشی از ترافيک اسکله در بندر شهید رجائی و عوامل آن

به گزارش سی نیوز بدليل تاخيرهای حاصل از کندی تردد در اسکله و تحميل هزينه خواب به صاحبان کالا ، مشکلات بسیاری در بندر شهید رجائی برای صاحبان کالا ایجاد شده است .

به گزارش خبر نگار سی نیوز ، محوطه بزرگ مجاور درب خروج گندمی که حدود 1000 کاميون ميتوانست در اين محوطه پارک نمايد و از حدود 2 ماه پيش بسته شده است .

همچنین پارکينگ مقابل CFS  جديد که از زمستان مسدود شده و حدود 200 کاميون امکان توقف و پارک داخل آن را داشت .

ترافيک سنگين در اسکله از ساعت 0830 الی 1200 و سرگيجگی کاميون ها برای پارک در محل مناسب و انجام امور مربوط به بارگيری و خروج .

مشخص نيست که علت بسته شدن و عدم امکان پارک کاميون ها، چه ميباشد و چه مسئولی حاضر به پاسخگوئی به علت اتخاذ اين تصميم و پيامدهای آن ميباشد !!!!!!!

اما نتيجه بشدت بر عملکرد شرکتهای فعال در حوضه ارائه خدمات در اسکله مانند شرکتهای حمل و نقل بين المللی، تاثير منفی گذاشته و باعث ايجاد نارضايتی بين صاحبان کالا و توليدکنندگان ميگردد .

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.