برگزاری اولین سمینار چالش هوشمندسازی بندر 2017

اداره بندر و دریانوردی سنگاپور (MPA) از برگزاریِ اولین سمینار با عنوان «چالش هوشمندسازی بندر 2017 (SPC 2017)” خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل مانا و به دنبال برنامۀ هوشمندسازی در سال های 2014 و 15 میلادی، ادارۀ بندر سنگاپور با گردهم آوردن افراد دریایی و شاخص برای توسعۀ راه حل های فناورانه با هدف افزایش تولید و پایداری در بندر در نخستین سمینار “چالش های هوشمندسازی بندر 2017” سنگاپور این چالش را به عنوان بخشی از تلاش گستردۀ بندر با هدف توسعۀ فناوری و حرکت به سوی تحول دیجیتالی معرفی کرد.
بر اساس این گزارش چالش مذکور با حضور 10 شرکت، همکاری گسترده بین سازمان ها، شرکت های تازه تاسیس و جوامع سرمایه داری با هدف ورود تحول دیجیتالی در عرصۀ دریانوردی را به دنبال خواهد داشت.
بر همین اساس، مدیر اجرایی سازمان بندر و دریانوردی سنگاپور گفت: تحول دیجیتالی در ایجاد رقابت برای بندر سنگاپور به عنوان یک هاب دریایی نقشی کلیدی دارد. از این رو، چالش هوشمندسازی بندر 2017 فرصت بسیار مناسبی است تا ریش سفیدان و تازه واردان را با هدف تحقیق و توسعه راهبردهای IT در بخش دریانوردی گردهم آورد . افزون بر آن، این چالش با رشد روزافزون نرم افزارهای خودکار، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT) و تحلیل داده ها گامی مثبت برای حفظ محیط زیست برمی دارد.
وی ادامه داد: ما با بنادری چون روتردام نیز همکاری می کنیم و امیدواریم راه حل هایی کلیدی و کاربردی را برای حفظ زنجیرۀ ارزش بنادر به کاربندیم.
ادارۀ بندر سنگاپور در ادامه خاطرنشان کرد: ورود اینترنت اشیا (IoT)، تحلیل داده ها و یادگیری ماشین موجب ساخت شناورهای هوشمندتری شده اند. این درحالی است که بازیگران اصلی عرصۀ کشتیرانی به دنبال توسعۀ راه حل های زنجیرۀ بلاک هستند تا معاملات کشتیرانی را مدیریت و دیجیتالی کنند. این امر نیز کاهش هزینه ها را تا میلیاردها دلار به همراه دارد.
اما، دیجیتالی شدن به سادگی نیست و نیازمند دارایی های بهینه، آموزش منابع انسانی و راه های مدیریتی است تا به دنبال آن زیرساخت تکنولوژی های جدید به عنوان بخشی از استراتژی عملیاتی محور بررسی ها قرار گیرد.
برنامۀ شش ماهۀ چالش هوشمندسازی بندر 2017، رویکرد جدیدی را با دخالت فعالان صنعت کشتیرانی و سرمایه گذاری آنان معرفی می کند که به دنبال آن امکان همکاری در جوامع سرمایه گذاری نیز بیش از پیش تقویت می شود.
بر همین اساس، ادارۀ بندر سنگاپور به هر یک از شرکت های تازه تاسیس بودجۀ 36 هزار و 200 دلار اختصاص می دهد تا امکان توسعۀ شاخص ها را فراهم آورد و امکان استفاده از آنها در عملیات تجاری تقویت شود.
شرکای چالش هوشمندسازی بندر 2017، شرکت کشتیرانی CMA CGM فرانسه، گروه دریایی Hong Lam، بندر Jurong، خط کشتیرانی NYK ژاپن، خطوط بین المللی Pacific، گروه دریانوردی سنگاپور و گروه دریایی Synergy است.
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.