توزیع 1کامیون برنج بین مردم شریف سیستان و بلوچستان+(گزارش تصویری)

به همت اعضاء محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران صورت گرفت ؛

در ادامه ارسال کمک های انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان ، کامیون برنج اهدایی اعضاء محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به سیستان و بلوچستان رسید و بین مردم توزیع گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.