تشریح برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور با حضور فعالان صنایع دریایی

به گزارش مارین نیوز، سعید جعفری کلهرودی رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور طی نامه ای نمایندگان ارشد سازمان ها، ارگانها، انجمن ها، اتحادیه ها و شرکت های دریایی را دعوت به جلسه کرده است. در این نامه آمده، با توجه به شرایط جدید اقتصادی و بین المللی، برنامه صنایع دریایی کشور که در سال 95 تهیه گردیده بود، مورد بررسی و بروزرسانی قرار گرفته است. براین اساس پیش نویس جدید و اهداف مرتبط تهیه و در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی کشور ارائه خواهد شد.
در ادامه این نامه از نمایندگان ارشد سازمان ها، ارگانها، انجمن ها، اتحادیه ها و شرکت های دریایی دعوت شده جهت هماهنگی و تشریح برنامه مذکور در جلسه ای که در تاریخ 1402/07/04 راس ساعت 8:30 در سالن اجتماعات ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت، واقع در بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.