ضرورت واگذاری وظیفه اعمال استانداردها و گواهی HSE در بنادر به موسسات رده بندی

در همایش ارتقاء ایمنی و استانداردسازی عملیات بندری فرصت مهمی پیش آمد تا در این باره با کارشناسان، متخصصین، صاحبنظران و مسئولان متولی گفتگویی داشته باشیم.

در ادامه دعوت می کنیم تا گفتگوی کوتاهی که در این خصوص با مهندس حسن رضا صفری، مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانیان توسط خبرنگار سی نیوز انجام شده را بخوانید.

بحث استانداردسازی، آموزش و مشاغل بندری چه اندازه اهمیت دارد؟

ماموریت اصلی موسسه رده بندی ایرانیان، حفظ ارتقای ایمنی در کلیه حوزه های کاری بندری، دریایی، فراساحلی و سایر شقوق و حوزه های صنعتی است.

با این ماموریت نقش اساسی که در واقع چنین همایشی می تواند برگزار کند، آگاه سازی، حساس سازی و تبادل اطلاعات و استانداردهای بروز ایمنی هست.

آن چیزی را که به نظرم می رسد زمانش فرا رسیده که ما خیلی در حوزه عملیات های بندری به آن فکر کنیم، بحث استانداردسازی، آموزش و مشاغل بندری است و مهارت های این مشاغل؛ بدین منظور که اگر هر استانداردی را بخواهیم پیاده سازی کنیم، زیر بنای اصلی آن کارکنان بندری هستند که بدون آموزش و مهارت های استاندارد این موضوع میسر نخواهد بود.

 به نظر شما نقش سازمان بنادر در تدوین استانداردهای ملی ایمنی وHSE چیست؟

روال حفظ ایمنی در دریا و بندر بسیار نهادینه شده است. به این شکل که سازمان های جهانی دریانوردی و بندری درگام اول، استانداردهای بین المللی در این حوزه را مدون می کنند و بعد استانداردها ملی نوشته می شود و برای اجرا و اعمال آنها و گواهی روال تضمین ایمنی، این کار به موسسات رده بندی سپرده می شود. سایر شرکت ها عملکردشان در حوزه ایمنی،HSE و یا سایر شقوق دیگر ایمنی از طریق این موسسات رده بندی پایش، کنترل و گواهی می شود.

در ایران به نوعی در حال حاضر خود سازمان بنادر و دریانوردی هم متولی قانونگذاری و استانداردسازی و هم متولی هدایت، نظارت و اعمال و گواهی HSE برای شرکت هایی که در امور بندری فعالیت می کنند هست.

گرچه سازمان بنادر و دریانوردی باقوت و کیفیت بسیار بالایی در حال انجام این کار هست ولی به نظرم بایستی ما نیز همپای معیار و قاعده جهانی، وظیفه اعمال استانداردها، کنترل،پایش و گواهی HSE در بنادر و سایر شقوق ایمنی در بنادر را به موسسات رده بندی واگذار کنیم.

 

انتشار اختصاصی: سی نیوز

لینک کوتاه: https://seanews.ir/49553

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.