چابهار نقطه اتصال تجارت آسیای میانه و مرکزی است

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره‌ به استقبال کشورهای خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در چابهار، گفت: دسترسی این شهرستان به آبهای آزاد در کنار ثبات اقتصادی منطقه آزاد و زیرساخت‌هایی که توسعه ترانزیتی کریدور شمال ـ جنوب از مسیر چابهار را هموار می کند مشوق های خوبی برای سرمایه گذاری است.

به گزارش سی نیوز به نقل از ایسنا، امیر مقدم در بازدید از طرح های توسعه ای منطقه آزاد اظهارکرد: با استفاده از ظرفیت خدادادی و موقعیت ژئوپولوتیک چابهار، این بندر می‌تواند به پایگاهی برای تبادلات ترانزیتی در کریدور تجاری شمال به جنوب تبدیل شود و نقطه اتصالی برای تجارت آسیای میانه و مرکزی باشد.

وی بیان کرد: در طول یک سال گذشته روسیه با ۲.۷ میلیارد دلار بزرگترین سرمایه‌گذار در ایران بوده که در ۲ طرح نفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: با توجه به عزم جدی ایران و روسیه برای توسعه کریدور شمال ـ جنوب، سال پیش‌رو می‌تواند سال جهش اقتصادی و رونق برای این کریدور باشد.

وی ادامه داد: برای توسعه ارتباطات ایران و روسیه محورهای مختلفی وجود دارد که بهترین آن در شرایط فعلی می‌تواند فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب باشد.

مقدم تصریح کرد: روسیه به دنبال ایجاد کریدوری برای اتصال به بازارهای مهمی همچون هند و شرق آسیا از چابهار است، همچنین تلاش روسیه برای اتصال بندر آستاراخان به چابهار از طریق انزلی برای کوتاه کردن مسیر متعارف کانال سوئز هست.

وی افزود: جنوب و شرق آسیا در اندیشه چابهار هستند و علاوه‌بر هند و روسیه و کشورهای آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز برای ورود به بازار کشورهای آسیای میانه به دنبال حضور در چابهار و استفاده از مزیت‌های کریدور جنوب به شمال هستند و همچنین برای ترکیه که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری عظیمی در کشورهای آفریقایی داشته، حضور در منطقه و دسترسی مناسب به این بازارها ضرورت داشته و به همین دلیل توجه ترکیه به چابهار جلب شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار اظهارکرد: در نهایت کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای ورود به بازار روسیه و شرق اروپا، حساب ویژه‌ای روی مسیر ترانزیتی چابهار باز کرده‌اند. تجار و تولیدکنندگان اروپایی نیز برای حضور در قلب بازار بزرگ آسیای شرقی و حتی جنوب آسیا، نیاز به یک هاب تولید، توزیعی و ترانزیتی دارند که چابهار می‌تواند این نقش را برای آن‌ها بازی کند.

چین به چابهار می آید

وی گفت: شـریک تجاری دیگر ایـران در توسعه بنـدر چابهـار، چیـن اسـت. چین کـه تمرکـز خود را بر توسعه بندر گوادر پاکستان گذاشته، نگاهی هم به چابهار و حضور ایران در چارچوب ابتـکار یک کمربنـد – یـک جاده دارد.

مقدم تصریح کرد: پهلوگیری کشـتی اقیانوس پیمـا که به عنـوان نخستین خـط در بندرعباس تخلیه می شد در کنار خط کشتیرانی مستقیم از مبدأ چیـن بـه چابهار و همچنین قرابت دیپلماتیـک و اقتصـادی ۲ کشـور، احتمال سرمایه گذاری بیشـتر چیـن در ایـن بندر را تقویت کرده است.

وی افزود: طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار است چین برای توسعه بنادر مَکُران وارد ایران شود و مذاکراتی هم در همین زمینه انجام شـده اســت.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بیان کرد: با استقرار دولت سـیزدهم و تـلاش برای اجرای توافقنامه همکاری، سرمایه گذاری چین بیشـتر در پروژه های حمل و نقـــل، راه آهن و سـاخت اسـکله صـورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه اتصال بندر چابهار و جاسک بــه بندر گوادر پاکستان از طریق خـط ریلی شـرق بــه غرب بــه عنــوان یکــی از مفـاد توافقنامـه ایـران و چیـن، بیانگـر تبدیـل چابهـار بـه ایسـتگاه ابتـکاری طـرح یـک کمربنـد- یــک جــاده اســت، ادامه داد: کارشناسان معتقدند چین برای کسب رتبه بزرگترین اقتصاد جهان در رقابت با آمریکا از طریق راه ابریشم تصاحب راهها را مدنظر دارد.

وی بیان کرد: قرار گرفتن چابهار در محل تلاقی کریدورهـای ترانزیتی جهان، واقع شدن در مسـیر دسترسـی بـــه آبهـای آزاد بـــرای کشـورهای محصور در خشـکی (افغانسـتان، ترکمنسـتان، ازبکسـتان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقسـتان) و دارا بـودن عنوان چهارمیـن بندر مهم تجاری ایران از نظر مساحت و پسکرانه پـس از شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد از جمله ویژگی‌هایی هست که نظر سرمایه گذاری سایر کشورها را بـــه خود جلب کرده اســـت.

مقدم افزود: از طرفی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای ورود به بازار روسیه و شرق اروپا، حساب ویژه‌ای روی مسیر ترانزیتی دریایی چابهار باز کرده‌اند و در صورت تحقق این مهم زمینه برای توسعه دریا محور فراهم می شود.

 

بازنشر خبر: سی نیوز

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041005417

لینک کوتاه: https://seanews.ir/49127

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.