تحولات تجارت جهانی (گذار به سمت تجارت سبز) بخش سوم

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

روند تجارت منطقه ای در فصل چهارم 2022

روند عمومی کاهش تجارت جهانی کالایی در فصل چهارم سال ۲۰۲۲ به کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته آسیب رسانده است. طی بازه زمانی مذکور، صادرات و واردات کالا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب ۶ درصد و ۳ درصد نسبت به فصل سوم سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است. همچنین تجارت کالا بین کشورهای در حال توسعه یا همان تجارت جنوب -جنوب نیز حدود ۶ درصد کمتر از فصل سوم ۲۰۲۲ بوده است. شایان ذکر است که عملکرد تجاری کمتر از میانگین در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به دلیل رشد منفی تجارت در اقتصادهای شرق آسیا است. این امر در مقایسه فصل چهارم ۲۰۲۲ با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بیشتر نمود می یابد. رشد تجارت کالاها در کشورهای در حال توسعه (به استثنای شرق آسیا) به میزان قابل توجهی بالاتر از میانگین رشد برای کشورهای در حال توسعه بوده است.

با توجه به شکل ۱، در فصل چهارم ۲۰۲۲، اکثر مناطق جغرافیایی به جز مناطق آفریقا و اقیانوس آرام نسبت به فصل سوم ۲۰۲۲، شاهد کاهش در صادرات کالا بودند. همچنین در این بازه زمانی مورد مقایسه، کاهش صادرات کالا در کشور روسیه و همچنین برای شرق آسیا و آمریکای جنوبی چشمگیر و بیشترین کاهش در واردات کالا نیز مربوط به منطقه آمریکای جنوبی بوده است. آمار و اطلاعات سالانه نیز نشان می دهد که تجارت در فصل چهارم ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ در اکثر مناطق جغرافیایی به جز شرق آس یا و روس یه، رشد بالاتری داشته اند.

روند تجارت در سطوح بخشی در فصل چهارم 2022

با توجه به شکل ۲، روند کاهشی ارزش تجارت در فصل چهارم ۲۰۲۲، در اکثر بخش ها قابل مشاهده است. بیشترین کاهش تجارت در فصل پایانی سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ مربوط به بخش های تجهیزات ارتباطی (۳4 درصد)، تجهیزات اداری (۱۸ درصد)، منسوجات (۱۷درصد) و داروسازی (۱۶ درصد) بوده است. یکی از دلایل مهم تضعیف تجارت در محصولات مرتبط با منسوجات و داروسازی را می توان کاهش نیاز بازار جهانی برای تولید و مصرف ماسک، لباس های ایزوله و سایر کالاهای مورد نیاز برای مقابله با شیوع جهانی کرونا نام برد.

بیشترین رشد در ارزش تجارت در فصل چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، مربوط به بخش انرژی (۲4 درصد) است.

بررسی آمارهای فصلی نشان می دهد طی فصل چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به فصل سوم همین سال، تجارت در بخش های حمل ونقل و وسایل نقلیه جاده ای نسبت به سایر بخش ها افزایش و برای محصولات کشاورزی، دارویی و تجهیزات ارتباطی تقریبا ثابت مانده است. دو گروه کالایی وسایل نقلیه جاده ای و کشاورزی-غذ ایی تنها بخش هایی هستند که تجارت آن ها در فصل چهارم، هم نسبت به مدت مشابه سال قبل و هم فصل قبل رشد مثبت داشته است که نشان دهنده پویایی تولید و تجارت در چنین فعالیت هایی است. بیشترین کاهش تجارت در فصل چهارم ۲۰۲۲ نسبت به فصل سوم همین سال، مربوط به بخش های پوشاک (۱۹درصد)، منسوجات (۱۱درصد) و فلزات (۱۱درصد) است.

 

تنظیم و بازنشر گزارش: سی نیوز

منبع: معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

لینک کوتاه: https://seanews.ir/46278

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.