«قابليت اطمينان» در كاهش زمان توقف موتورهای الكتريكی شناورها

ترجمه و تالیف: امیر میردوستی

  • سید امیر میردوستی، کارشناس عالی ماشین آلات و برنامه ریزی شرکت خدمات دریایی و بندری سینا
  • عضو کمیته تخصصی فنی نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

 

مقدمه:

قابلیت اطمینان در حقیقت احتمال موفقیت در انجام وظیفه است، یا احتمال اینکه سیستم یا مجموعه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیت‌های تعیین شده در طراحی (مانند محدوده زمانی و مکانی) و در شرایط کارکردی مشخص(مانند دما، رطوبت، ارتعاش و…) عمل کند.

مدت زمان توقف كابوس هر مدير قابليت اطمينان است. هر ساعتي از توقف به دليل خرابي موتور، نه تنها بر عمليات داخلي كارخانه، بلكه بر مشتري ها، پرسنل و بطور بالقوه بر جامعه بزرگ تر تاثير مي گذارد. حفظ موتور در وضعيت كار ايمن و موثر در عمليات كلي بايد به عنوان يك هدف اوليه مورد نظر قرار گيرد.

جيم ويليامز، متخصص شناخته شده  قابليت اطمينان موتورها و رئيس شركت بردليز، خاطرنشان مي كند كه : ((نت پيشگيرانه و ارزيابي مرتب تست عملكرد بار موتورتان، كليدهاي ضروري براي دستيابي به يك موتور مطمئن هستند.))

کلمات کلیدی : قابلیت اطمینان، RCFA، موتورهاي الكتريكي، خرابي،نگهداری و تعمیرات، روانكاري

يك عنصراساسي در موفقيت عملكرد موتور الكتريكي شما،اطمينان از اين است كه موتور جديدا خريداري يا بازسازي شده، براي كاربرد يا بار مورد نظرتان طراحي شده باشد.زماني كه موتوري را در عملياتي كه براي آن طراحي نشده بكار بگيريد، بايد منتظر انواع مختلفي از تعميرات تكراري باشيد كه در اين صورت حتي بهترين اعمال پيشگيرانه نيزمفيد واقع نخواهد شد.

ارزيابي مناسب وضعيت محيطي كه موتور قرار است در آن كار كند، هزينه هاي بهره برداري و سرمايه اي را درتعميرات برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده  آينده كاهش مي دهد. محيط متخاصم از قبيل طبيعت خورنده  منطقه  جغرافيايي،  دماي محيط و خورندگي واقعي يا طبيعت داراي ذرات ريز صنعت و وضعيت هاي واقعي كارخانه، به شدت بر قابليت اطمينان بلند مدت موتورتان تاثير مي گذارد. موتورها، مانند من و شما، دماي متعادل براي كار، از قبيل هواي پاك و نسبتا خشك را ترجيح مي دهند.

موتورها نفس مي كشند و هواي عاري از ذرات ريز، شانس گرفتگي ورودي هاي هواي آن ها را كاهش مي دهد. موتورها زماني كه هواي پاك تنفس كنند، بهتر و بيش تر كار مي كنند. در محيط هاي مملو از ذرات ريز، مثل معادن، سيستم هاي فيلتراسيون با چندين فيلتر (كه سوراخ هاي ميكروني فيلترها از بزرگ شروع شده و به سوراخ هاي ريز منتهي مي شود) و گيج هاي اختلاف فشاري كه انسداد فيلتر را پايش مي كنند، شديدا توصيه مي شود.

ويليامز در اين باره مي گويد: سيستم فيلتراسيون مانند يك الك مولكولي، ذرات با اندازه هاي مختلف را گير مي اندازد، بدون اين كه دپارتمان نت را دستپاچه كند. وي پيشنهاد مي كند كه شما ارزيابي اي از نمونه ذرات جهت انتخاب اندازه هاي ميكروني سوراخ فيلترها جهت بهبود كارآمدي و طول عمر هر فيلتر داشته باشيد.

آناليز RCFA نشان مي دهند كه اغلب آسيب هاي سيم پيچ موتور به علت دماي بالاي عمليات در طولاني مدت است. بنابر نصحيت ويليامز: پيشگيري بهتر از درمان است.

نگهداري موتورهاي يدكي بحراني در يك انبار داراي كنترل هوا كه بطور خاص براي نگهداري از موتورها و تجهيزات در% 50 رطوبت در دماي هوا طراحي شده، به شما در راه اندازي سريع دوباره  عمليات متوقف شده كمك خواهد كرد.

موتورهايي كه در محيط هاي با خورندگي بالا كار مي كنند، از قبيل موتور پمپ هاي برج هاي خنك كن، يك سري اعمال پيشگيرانه جهت افزايش بازه هاي زمان ناآماد عمليات لازم دارند. دو لايه پوشش اپوكسي بر روي تمامي سطوح فلزي لخت، جهت حفاظت از بخش بيروني در محيط هاي داراي قليايت و رطوبت بالا توصيه مي شود. بعلاوه، ايزولاتورهاي بيرينگ نصب شده در بيرينگ هوسينگ، از بيرينگ ها محافظت مي كنند. طول عمر موتور با اين اعمال پيشگيرانه عموما 5 تا 10 سال است در حالي كه بدون نت پيشگيرانه، موتورها تنها 6 تا 12 ماه عمر مي كنند.

تست كامل يا نسبي از موتوهاي بحراني پيش از نصب يا انبار كردن، يك فعاليت پيشگيرانه در جهت بررسي قابليت اطمينان موتور است. موتورهايي با لرزش بالا، يا با صداي غيرعادي، كانديدهاي خوبي يراي تست بار هستند. آن ها مي تونند از 4 تا 24 ساعت، بسته به نياز بهره بردار كار كنند.

موتورها عموما در 4 ساعت اول كارشان تثبيت مي شوند، گرچه مي توانيد موتورتان را در بازه هاي 24 ساعته ارزيابي كنيد. براي مثال، اجراي يك تست فول لود براي موتور و سيستم محرك تا 7000 اسب بخار در 720 دور بر دقيقه، ارزيابي هماهنگي سيستم و همچنين مطالعه  تاثير سيستم موتور بر يك سيستم توزيع معين را ممكن مي كند.

يك سيستم موتور بدون اشكال با يك عمليات نصب خوب شروع مي شود. صرف نظر از اين كه موتور يك فن را ميگرداند يا يك پمپ يا كمپرسور را، يك سري اصول جهت عمليات نصب صحيح لازم است. پايه  موتور بايد تميز باشد و بازرسي شود كه تركي نداشته باشد. اغلب اوقات، موتورها به دليل تست لود و لرزش بالا به كارگاه برگردانده مي شوند در حالي كه علت لرزش آن موتور، پايه نامطمئن آن ها است.

اولين باري كه موتور روي پايه قرار گيرد، پايه نرم موتور بر اساس استاندارد صنعتي 2هزارم اينچ تنظيم مي شود. سپس موتور تست راه اندازي مي شود تا گردشش تاييد شود و داده هاي لرزش مبنا جمع آوري شود. نهايتا همراستاسازي ليزري انجام مي شود و سيستم موتور جهت تاييد لرزش لود شده دوباره راه اندازي مي شود.

تست نهايي لرزش سيستم موتور دارای بار مي تواند از 30 دقيقه تا چندين ساعت بر مبنای سابقه لرزش انجام شود. همراستاسازی نامناسب موجب لرزش و كوتاهي عمر هم بيرينگ موتور و هم بيرينگ تجهيز متحرك مي شود. بيش تر مشكلات ناهمراستايي از توجه ناكافي به شيم ها نشات مي گيرند. پايه موتور و سطح پايه بايد تميز باشد.

وضعيت و تعداد شيم ها خيلي مهم است. قاعده  كلي استفاده از 5 شيم براي كاهش حالت اسفنجي شيم هاست. آگاه باشيد كه ممكن است بين پايه زيرين و پايه موتور، مشكلات پنجه و پاشنه وجود داشته باشد و براي رفع آن استفاده از شيم هاي نصفه يا درصورت ممكن ماشين كاري كردن دوباره  پايه و يا پاي موتور لازم باشد. طرز عمل نامناسب مي تواند موجب اعوجاج قاب موتور شود كه خود موجب ناهمترازی بيرينگ و نهايتاً لرزش شود.

يك برنامه  پيشگيرانه ماهيانه خوب جهت سلامتي موتور حياتي است. بر مبناي اندازه موتور و وضعيت محيط اطراف موتور، برنامه  ماهانه مي تواند متفاوت باشد اما سه كار اساسي روانكاري، تست لرزش و تعويض فيلتر حتما بايد انجام شود. همچنين يك برنامه نت پيشگيرانه  5 تا 10 ساله شامل سرويس های در سايت از قبيل بلست كردن با يخ خشك جهت پاك كردن ذرات سنگين مانده در منافذ ورودی و ديگر اجزاء مي تواند انجام شود.

 

نتیجه گیری:

بزرگترين دليل خرابي هاي يك موتور مشكلات روانكاري است كه باعت خرابي بيرينگ مي شود. مطالعات در 50 سال گذشته همه بيانگر اينند كه درصد بالايي از خرابي هاي موتورها مربوط به بيرينگ ها و به علت مشكلات روانكاري است.

بيشتر خرابي ها مربوط به بيرينگ هايي است كه هيچگاه روانكاري نشده اند. ديگر موضوعات خرابي مرتبط عبارتند از روانكاري نامناسب، روانكاري ناقص و آلودگي روانكار. يكي از فعاليت هاي موثر در كاهش عمده  هزينه هاي نگهداري شما، اجراي يك برنامه  روانكاري فراگير براي تمامي تجهيزات دوار، خصوصا موتورها است.

 

نویسنده : لولا ويليامز(Lola L. Williams)، مدير بازاريابي و پروژه هاي شركت بردلي است. بردلي يك شركت بزرگ در زمينه  تعمير، تست بار و سرويس هاي نگهداري در سايت است. شركت بردلي 80 سال است كه به صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع ساخت و معدن خدمت رساني مي كند.

 

منابع و ماخذ : مجله Uptime شماره 16 مارچ 2014 (عنوان اصلی مقاله : The Essentials for Eliminating    Downtime of Your Electric Motor)

 

 

مقاله دریافتی متخصصین و کارشناسان کمیته های تخصصی

کمیته تخصصی فنی نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تنظیم، ویرایش مقاله و انتشار اختصاصی: سی نیوز

لینک کوتاه: https://seanews.ir/43277

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.