مروری بر روزنامه‌های اقتصادی امروز

پنجشنبه‌ ۸ دی ۱۴۰۱

مروری بر روزنامه‌های اقتصادی امروز (پنجشنبه‌ ۸ دی ۱۴۰۱)

✅ روزنامه «تجارت»

⏪ توسعه نیافتگی پیامد انحراف منابع

🔺 بررسی اخبار و تیترهای اقتصادی، حوزه حمل نقل، کشتیرانی و خدمات وابسته در صفحه اول مطبوعات داخلی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.