انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

 تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با هدف بهره مندی از خدمات آموزشی تخصصی مورد نیاز حوزه کسب وکار در بخش های خدمات بندری، دریایی و سایر ریزبخش های لجستیکی منعقد شد.

به گزارش سی نیوز، هدف از انعقاد این تفاهم نامه، استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی طرفین می باشد.

برخی از مهمترین بندهای موضوع تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به شرح ذیل می باشد:

-برگزاری رویدادهای مشترک در سطح منطقه ای و ملی

-معرفی خدمات انجمن به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

-انجام کار تحقیقاتی مشترک در راستای تولید محصولات جدید در حوزه های مختلف

قابل ذکر است این تفاهم نامه به منظور ارتباط فیمابین دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه های مشترک، بین دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران منعقد گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.