برگزاری دوره «اصول و حمل و نقل کانتینری» در مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، دوره «اصول و حمل و نقل کانتینری» در مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، سرفصل های آموزشی دوره «اصول و حمل و نقل کانتینری» که با تدریس مهندس علیرضا چشم جهان با حضور 33 نفر از دانش پژوهان این رشته در تاریخ 21 الی 23 اذرماه جاری برگزار شد، به شرح زیر است:

آگاهی از درصد سهم حمل و نقل کانتینری در تجارت دریا پایه جهانی؛

-تاریخچه شکل گیری حمل و نقل کانتینری؛

-آگاهی از دلایل استقبال صاحبان کالا از حمل و نقل کانتینری در مبادالت تجاری بین المللی

-تعریف کانتینر استاندارد؛

-آشنایی با انواع و اندازه های مختلف کانتینرها

-معرفی کنوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل کانتینری؛

-آشنایی با نحوه تعیین عالمت و شماره کانتینرها؛

-نحوه بارچینی و مهار انواع کالاها در درون کانیتنرها؛

-آشنایی با ساختار، اندازه و ظرفیت کشتیهای کانتینری؛

-معرفی خطوط و شرکتهای کشتیرانیِ کانتینربر جهان و تشریح مسائل رقابتی بین آنان؛

-آشنایی با بنادر کانونی (جهانی، منطقه ای Hub)

-آگاهی از مفاهیم عملکرد و ظرفیت سالانه بنادر کانتینری؛

-مروری بر نحوه پهلودهی، بستن، بازکردن و جداسازی کشتیهای کانتینربر در اسکلههای بنادر

-آشنایی با تجهیزات اصلی پایانههای کانتینری

-شناخت نحوه کارکرد تجهیزات اصلی پایانههای کانتینری برای ارائه خدمات به کشتیها و کانتینرها در بنادر؛

-آشنایی با CFS و مفاهیم LCL ،Stuffing Cross ،Stuffing ،Strip  و FCL

-مروری بر گردش عملیاتی و اسنادی کانتینرها در بنادر کانتینری

-مروری بر عملکرد بنادر خشک و آی سی دی ها)ICD) و …

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.