مختاری: اهداف برنامه توسعه پنجم و ششم در بخش دریایی محقق نشده است

روزبه مختاری، عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به این که برنامه‌‌های پنج ساله پنجم و ششم توسعه پس از تدوین عملیاتی نشده است، گفت: چرا باید برنامه‌ای نوشته شود که اجرا نمی‌شود. آیا مباحث مربوط به دریا در برنامه‌های پیشین مورد توجه بود که در برنامه توسعه هفتم انرژی صرف ارائه طرح‌های دریایی شود؟

وی با تاکید براین مهم که باید پیش از نوشتن برنامه جدید نسبت به جبران عقب ماندگی‌های گذشته اقدام کرد، افزود: در بخش دریایی دستیابی اهداف برنامه توسعه پنجم و ششم از پیش تعیین شده محقق نشده است.

مدگرایی یکی از آفات شایع در نگرش برنامه‌های توسعه ایران، موضوع دیگری بود که مختاری به آن اشاره و بیان داشت: در مدگرایی تمام توجهات بر یک موضوع متمرکز شده و همه صحبت‎ها به عنوان نمونه حول محور سواحل مکُران و یا بنادر خشک به جریان می‌افتد.

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در واکنش به این که دولت سیزدهم تمرکز خاصی روی سواحل مکران دارد نیز، گفت: آیا مسائل مهمتر از سواحل مکُران به رغم اهمیت این بخش حل وفصل شده؟ به لحاط تکنیکی عملکرد خوبی را در بنادر شاهد نیستیم و کاربرد و لجستیک آنها دچار مشکل است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.