هم اندیشی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

جلسه شورای گفتگوی اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، ذینفعان و دست اندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی به دعوت مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با هدف افزایش تعاملات فی ما بین و شناسایی بیشتر چالش های حوزه تجارت دریا محور در سالن مهمانسرای بندر شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در این جلسه که با حضور اعضای دبیرکل و اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته ایران و حسین عباس نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برگزار شد، درباره موضوعاتی همچون: کانتینر(مشتمل بر متروکهف هزینه های امحاء کالا و …)، الزام به استاندارد اجباری ایزوتانک ها، اخذ تعهدنامه نرم تخلیه عملیات FREE OUT، هزینه تخلیه زباله از کشتی، جرثقیل های تخلیه زباله از کشتی، جرثقیل های ساحلی، مطالبه مجدد هزینه های کشتی و سایر موضوعات فعالیتی بحث و تبادل نظر شد.

در جلسه مذکور، ابتدا بررسی موارد جلسه قبل در سال 1400 و ارائه توضیحات طرفین بابت پیگیری های انجام شده و دریافت گزارش و پاسخ های لازم و در نتیجه تعلل در روال جلسه جاری در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید از این پس ظرف مدت 1 هفته از زمان جلسه مصوبات و صورتجلسات به طرفین ابلاغ گردد و 1 هفته زمان نیز برای ادیت نهایی و اظهار نظرهای احتمالی در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، طرح مشکلات موجود در خصوص ماده 38 و همچنین مشکلات شرکتها و اپراتورهای بندری که هر کدام به نوعی با این معضل درگیر هستند از موضوعات مهم دیگری بود که در نتیجه تعیین شد طی 10 روز کارگروهی تشکیل گردد و نامه ای تحت عنوان پیشنهاد اداره بنادر هرمزگان برای مدیریت سازمان و استانداری ارسال گردد.

از دیگر مسائل مطرح شده در جلسه شورای گفتگوی اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ترغیب بیشتر شناورهای بزرگ برای تردد در بنادر و مشکلات تردد شناورهای کوچک بود که مقرر گردید برای ترغیب تردد بیشتر شناورهای بزرگ علیرغم مشکلات تحریم، افزایش تعداد گنتری کرین ها(که از 3 به 8 عدد انجام شده است) و تعدیل هزینه های مرتبط برای شناورهای بزرگ در دست اقدام قرار گیرد.

مشکلات تاخیر در صدور صورتحسابها و به تبع آن مشکلات مرتبط با owner از موارد مهمی بودند که در جلسه شورای گفتگوی اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته ایران در بندر شهید رجایی مورد بحث قرار گرفته ودر نتیجه مقرر شد موضوع بررسی شود و با توجه به اینکه همکاران اداره بندر عنوان نمودند که بعد از دریافت فرم F 24 ساعته صورتحساب صادر می شود ، موضوع بررسی تا حلقه مفقوده این معضل پیدا شود.

همچنین کمبودshort crane و عدم تخصیص آن به بخش خصوصی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که با توجه به اولویت های تخصیص short crane به کالاهای اساسی و شناورهای متفرقه و ترافیک کاری این بخش مقرر شد امکان تخصیص به بخش خصوصی با توجه به امکانات جدید تخصیص یافته از سوی شرکت پدیدآوران بررسی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.