برگزاری دوره های جدید آموزشی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مرکز آموزش این انجمن، دوره های آموزشی اینکوترمز، توقیف کشتی، Lay time و دموراژ کشتیها، بیمه های دریایی، بار فرابری، اسناد، قوانین و سازمانها در بازه زمانی 28آبان تا 8 آذرماه 1401 برگزار گردید که استقبال دانش پژوهان این مرکز را به دنبال داشت.

بر اساس این گزارش، دوره توقیف کشتی از روز سه شنبه مورخ 1401/9/1 الی چهارشنبه 1401/9/2 با تعداد 20 نفر دانش پژوه و تدریس سرکار خانم دکتر آهنی، دوره اینکوترمز از روز شنبه مورخ 1401/8/28 الی دوشنبه 1401/8/30 با تعداد 30 نفر دانش پژوه و تدریس جناب آقای ملک رضا ملک پور، دوره Lay time و دموراژ کشتیها در روز چهارشنبه مورخ 1401/9/2 با تعداد 24 نفر دانش پژوه و تدریس جناب آقای کاپیتان آرمان جهان بیگلری، دوره بیمه های دریایی از روز شنبه 1401/9/5 الی 1401/9/6 با تعداد 20 نفر دانش پژوه و تدریس سرکار خانم سهیلا شرفی، دوره بارفرابری از روز دوشنبه مورخ 1401/9/7 الی سه شنبه 1401/9/8 با تعداد 20 نفر دانش پژوه و تدریس جناب آقای مجید ورشوساز و دوره اسناد، قوانین و سازمانها از روز شنبه 1401/8/28 الی 1401/8/28 با تعداد 20 نفر دانش پژوه و تدریس جناب آقای ملک رضا ملک عسگر برگزار گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.