آخرین آمار کشتی‌های فعال ناوگان کانتینری جهان

به گزارش سی نیوز به نقل از مارین‌پرس، موسسه آلفا‌لاینر آخرین آمار تعداد کشتی‌های فعال ناوگان کانتینری جهان را با میانگین سنی و ظرفیت منتشر کرد.

بر این اساس در حال حاضر تعداد ۴۷ فروند کشتی ۲۲۰۰۰ TEU با ظرفیت کلی ۱،۱۱۴،۴۱۰ TEU با میانگین سنی ۲.۶ سال فعال می‌باشند.

طبق این گزارش، تعداد ۲۳۷۰ کشتی با ظرفیت ۰ تا ۱۹۹۹ TEU با ظرفیت کلی ۲،۶۷۱،۴۴۲  TEU و میانگین سنی ۱۷.۴ سال فعال هستند.

با اتکا به آ‌مار‌های منتشر شده در حال حاضر تعداد ۲۷۳ فروند کشتی ۶۰۰۰ تا ۷۹۹۹ TEU با ظرفیت کلی ۱،۸۲۹،۹۶۸ TEU و میانگین سنی ۱۶.۴ سال  در آب‌های  بین‌المللی تردد می‌کنند.

از سوی دیگر تعداد ۸۰۳ فروند کشتی ۴۰۰۰ تا ۵۹۹۹ TEU با ظرفیت کلی ۳،۸۲۸،۳۸۹ TEU و میانگین سنی ۱۵.۹ سال  وجود دارد.

همچنین تعداد ۱۰۵۱ فروند کشتی بین ۲۰۰۰ تا ۳۹۹۹ TEU  با ظرفیت کلی ۲،۹۱۹،۳۴۸ TEU  و میانگین سنی ۱۴.۵ سال فعالیت می‌کنند.

کشتی‌هایی با میانگین سنی ۱۳.۱ سال و ظرفیت ۸۰۰۰ تا ۹۹۹۹ TEU، تعداد‌شان ۴۶۷ فروند و مجموع ظرفیتشان به  ۴،۱۵۷،۱۸۹ TEU می‌رسد.

بر اساس این جدول که توسط آلفا‌لاینر منتشر شده هرچه ظرفیت کشتی‌ها بالاتر می‌رود از میانگین سنی آن‌ها کاسته می‌شود، در این ارتباط کشتی‌هایی که بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۱۹۹۹ TEU ظرفیت دارند تعداد‌شان ۴۸ فروند با ۹۸۸،۱۵۷ TEU از میانگین سنی ۵ سال برخوردارند.

کشتی‌هایی که بین ۱۸،۰۰۰ تا ۱۹،۹۹۹ TEU ظرفیت دارند تعدادشان به ۵۷ کشتی و با ظرفیت ۱،۰۸۴،۰۳۲ TEU با میانگین سنی ۷.۶ می‌باشند.

ضمناً این نکته را باید یاد‌آور‌ی کرد که هرچه ظرفیت کشتی‌ها پایین‌تر است تعداد آن‌ها بیشتر می‌باشد.

در ادامه جدول آماری آلفا‌لاینر نیز آمده است تعداد کشتی‌هایی که سن آن‌ها از ۲۷ تا ۳۰ سال است نیز قابل توجه می‌باشد به گونه‌ای که تعداد کشتی‌هایی که از میانگین سنی یک سال برخوردار بوده و از ۰ تا ۲۲۰۰۰ TEU ظرفیت دارند به ۱۴۶ فروند می‌رسد.
همچینین تعداد کشتی‌هایی که ۳۰ سال سن دارند و بین ۰ تا ۵۹۹۹ TEU ظرفیت دارند به ۸۶ فروند می‌رسد.

به طور کلی تعداد کشتی‌هایی که سن آن‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ سال می‌باشد به ۴۳۴ فروند و ظرفیت آن‌ها بین ۸۰۰۰ تا ۹۹۹۹ TEU می‌رسد.

تعداد کشتی‌هایی که میانگین سن آن‌ها از ۰ تا ۳ سال می‌باشد و ظرفیت آن‌ها از ۰ تا ۲۲۰۰۰ TEU در نوسان است، تعداد‌شان حدود ۵۹۴ فروند ارزیابی می‌شود.

جدول زیر آخرین امار مربوط به تعداد کشتی‌های کانتینری را نشان می‌دهد.

جدول به روز شده تعداد کشتی‌های کانتینری فعال جهان با میانگین سن و اندازه در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.