ابلاغ بخشنامه لغو الزامات كانتينرهای ايزوتانک

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، بخشنامه لغو الزامات كانتينرهای ايزوتانک به شماره 1239332/1401 مورخ 25/8/1401 مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرائی ابلاغ گردید.

بر اساس این گزارش، پیرو مذاکرات و پیگیری های صورت گرفته به استناد نامه شماره 2113/01/1002/ص مورخ 19/6/1401 خطاب به دکتر مقدسی، ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقاضای لغو مفاد بخشنامه شماره 1751865/1400 مورخ 18/2/1400 دفتر واردات مبتنی بر الزام بازرسی و دریافت گواهینامه استاندارد برای ورود موقت مخازن خالی (کانتینرهای ایزو تانک) و پیرو نشست روز 24/8/1401 با ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران، الزامات پیش گفته لغو و مراتب طی بخشنامه شماره 1239332/1401 مورخ 25/8/1401 مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمام گمرکات اجرائی ابلاغ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.