افزایش ۱۰ درصدی عملیات کانتینری بنادر در هفت ماه امسال

به گزارش سی نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد هفت ماهه بخش دریایی در بخش عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری، عملیات کانتینری بنادر و جابه جایی مسافر توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع اعلام شده است.

بنا بر گزارشی که توسط آن معاونت در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده، میزان تخیله و بارگیری بنادر تجاری کشور در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش، عملیات کانتینری بنادر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش و جابه جایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

رشد ۲ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در هفت ماه نخست امسال

جزئیات عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حاکی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۷ ماهه سال جاری ۸۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۶ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۹۲ میلیون تن ثبت شده است.

افزایش ۱۰ درصدی عملیات کانتینری بنادر در هفت ماه امسال

عملیات کانتینری بنادر نیز نشان می‌دهد، میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۱۳۱۰ هزارTEU بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۱۹۵ هزارTEU ) ۱۰ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۱۷۹۵ هزار TEU ثبت شده است.

رشد ۷۵ درصدی جابه‌جایی مسافر در بنادر کشور برای سال جاری

در بخش جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) نیز آمارهای حاکی است که تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۴/۸ میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸/۴ میلیون نفر) ۷۵ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ و به میزان ۱۱ میلیون نفر ثبت شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.