مراسم سالگرد تاسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار می شود

به گزارش سی نیوز، شصت و نهمین سالگرد تاسیس انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران روز 27 مهر ماه برگزار می شود.

تأســیس انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران به سال هجری شمسی 1332 (1953میلادی) بازمی گردد. در تاریخ 13 مهر ماه 1332 سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی، جهت سامان دادن به روند نوبت دهی به کشتی ها تاسیس شد. در سال 1333 (1954 میلادی) با تکیه بر موفقیت خود در بندر خرمشهر عملا به عنوان هماهنگ کننده بین نمایندگان خطوط کشتیرانی و دولت اقدام می کرد.

در سال 1349 (1970 میلادی) سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی به عنوان سندیکای صاحبان و نمایندگان کشتیرانی تغییر نام و ماهیت داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به انجمن صاحبان و نمایندگان کشتیرانی و خدمات جنبی تغییر یافت. با خاتمه جنگ تحمیلی در سال 1367 (1988 میلادی) و باعنایت به نقش موثر آن و با الگوگیری از فعالیت های مشابه جهانی با نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و متعاقبا با ثبــت مضاعف در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در سال 1397 به عنوان تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به فعالیت خود برای ارتقای سطح کمی و کیفی کشتیرانی، خدمات بندری و با مشارکت در سیاست گذاری ها و تدوین استراتژی های کلان کشور ادامه داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.