توضیحات مناطق آزاد درباره یک خبر

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به پرداخت حقوق و مزایا به مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس اعلام کرد: این کار با تدبیر دبیرخانه انجام می شود.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با انتشار مطلبی به شرح زیر روی سایت Freena.ir به خبر تداوم پرداخت حقوق مدیرعامل برکنار شده منطقه آزاد ارس پاسخ داد:

مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس کارمند رسمی آن منطقه است و بدیهی است که تا زمان بازنشستگی رسمی، آن سازمان مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارمندان خود است و با تدبیر دبیر شورایعالی مناطق آزاد، این دبیرخانه نیز برای بهره مندی بهینه از دانش و تجربیات منابع انسانی موجود در سطح سازمان‌های مناطق آزاد، از حضور مدیرعامل سابق و نیروی رسمی سازمان منطقه آزاد ارس در امور مشاوره ای استفاده می کند.

این توضیحات در راستای عمل به رسالت شفاف‌سازی، پاسخ گویی، رفع شائبه و تنویر افکار عمومی و همچنین جلوگیری از ترویج برداشت از نظریه های غیر تخصصی و سیاست‌زده و پیامدهای نامطلوب آن و بالابردن سطح اطلاع عمومی در این خصوص منتشر شده است.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در بخشی از این پاسخ مدعی شده انتشار خبر تداوم دریافت حقوق مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس با دستور سعید محمد مغرضانه بوده است!

به گزارش تسنیم، لازم به یادآوری است یکی دیگر از مدیران عامل مناطق آزاد که زمستان سال گذشته برکنار شد، همچنان حقوق و مزایای قابل توجهی را دریافت می کند؛ موضوعی که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد شایسته است در راستای رسالت شفاف سازی و رفع شائبه، به آن پاسخ دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.