تخلیه و بارگیری ۵۱ میلیون تن کالا در بنادر طی بهار ۱۴۰۱

مطابق آمار سازمان بنادر و دریانوردی طی بهار امسال 6 میلیون و 527 هزار و 41 تن کالای نفتی، 12 میلیون و 133 هزار و 340 تن کالای غیرنفتی و مجموعا 18 میلیون و 660 هزار و 381 تن در بنادر کشور تخلیه شده است.

در مدت یاد شده نسبت به بهار سال گذشته تخلیه کالای نفتی 6 درصد و تخلیه کالای غیرنفتی 12  درصد رشد داشته است.

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی 3 ماهه نخست سال جاری معادل 18 میلیون و 926 هزار و 376 تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی 14 میلیون و 74 هزار و 549 تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 33 میلیون و 925 تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد 9 درصدی بارگیری کالاهای نفتی و رشد 5 درصدی بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان خرداد 1401، معادل 25 میلیون و 453 هزار و 417 تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی 26 میلیون و 207 هزار و 889 تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل 51 میلیون و 661 هزار و 306 تن بوده که حاکی از رشد 9 درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد 5 درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد 7 درصدی درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان خرداد سال 1401، معادل 622 هزار و 524 TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری 555 هزار و 334 TEU طی مدت مشابه سال 1400، رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.