مشهد به نجف پرترددترین مسیر پروازی

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۶۵ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام پذیرفته است.

طبق گزارش منتشر شده شرکت فرودگاه‌ها، در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست ۱۰ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۷۳ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۸۹ درصد افزایش وجود داشته است.

براساس همین گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه فروردین در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مسیر مشهد- نجف پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی

براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۶۵ پرواز بوده و بیشترین مسافر هم در این مسیر بوده است.

همچنین در پروازهای عتبات، فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در دوماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

فرودگاه مشهد و شیراز رکوردار پروازهای خارجی در دوماهه اول سال

در دو ماه اول سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار اعلام شده، فرودگاه بین المللی مشهد با ۱۳۱۰ فروند نشست برخاست و پس از آن فرودگاه بین المللی شیراز با ۷۲۵ فروند نشست و برخاست، فرودگاه بین المللی تبریز با ۳۷۵ فروند نشست و برخاست و فرودگاه بین المللی اصفهان با ۳۷۴ فروند نشست و برخاست رکوردار پروازهای خارجی بوده‌اند.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ماه در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.