زیان ۳۴۰۰ میلیارد تومانی ایران ایر در سال ۱۳۹۹

به گزارش سی نیوز، در پی انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی به دستور وزیر اقتصاد در سامانه کدال (سامانه شفاف سازی اطلاعت شرکت‌ها) هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کشور یک شرکت زیان ده است.

مجموع درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۹ از محل درآمدهای عملیاتی ۲ هزار و ۶۰ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ۴۰۰ هزار و تومان و از محل سایر درآمدها، ۹۶۴ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و کل درآمدها تقریباً حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

زیان خالص ایران ایر نیز در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳,۴۷۰ میلیارد تومان (۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۵۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) بوده است.

در سال قبل از گزارش مذکور (سال ۱۳۹۸) مجموع درآمدهای ایران ایر اعم از درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها بیش از ۳,۲۷۱ میلیارد تومان و زیان خالص این شرکت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ هم درآمدهای ایران کاهش داشته و ه زیان خالص این شرکت افزایش داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.