رشد ۲۳۳ درصدی پروازهای بین‌المللی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰

به گزارش سی نیوز، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۸۲ هزار فروند و ۱۲ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (در پروازهای داخلی ۲۳۵ هزار فروند و در پروازهای بین‌المللی ۳.۶ هزار فروند) به ترتیب ۲۰ درصد و ۲۳۳ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله روند نشست و برخاست هواپیما مشخص شد، بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۳۸ هزار و ۲۷ هزار فروند ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با عملکرد ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۱۷ درصدی و ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین، میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در ۱۱ ماهه سال به ترتیب ۲۴ درصد و ۵۵۱ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله روند اعزام و پذیرش مسافر هوایی مشخص شد، بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازه‌های داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۴۱ میلیون و چهار میلیون نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با عملکرد ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۳۷ درصدی و ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد پروازهای عبوری از فراز کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۱۵۱ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ (۹۸ هزار فروند) ۵۴ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله پروازهای عبوری از فراز کشور مشخص شد، بیشترین میزان پرواز عبوری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۳۹۱ هزار فروند ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶، کاهش ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.