خلأ فناوری ایکس ری در گمرکات کشور با همکاری مجموعه‌های دانش بنیان پر شد

به گزارش سی نیوز، شگمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور داشته و ضمن اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، از تجهیزات کنترلی پیشرفته و شیوه های نوین بازرسی استفاده می نماید.

یکی از مهمترین ابزارها و تجهیزات کاربردی در جهت کنترل و اعمال قوانین و مقررات گمرکی، دستگاه های آشکارساز همچون دستگاه های ایکس ری می باشد که در زمینه تسهیل تجارت و مبارزه و پیشگیری از تخلفات و قاچاق کالا نقش بسزائی ایفاء می نمایند.

بدین ترتیب تجهیز گمرکات اجرایی به دستگاه های ایکس ری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده چنانچه درحال حاضر تعداد 15 دستگاه ایکس ری کانتینری در گمرکات اجرایی کشور نصب و در حال بهره برداری می باشد، اما تعدد مرزهای دریائی، زمینی و هوائی کشور و لزوم استقرار گمرک در مبادی مذکور باعث گردیده علیرغم اقدامات انجام شده طی سنوات گذشته جهت تأمین تجهیزات کنترلی موردنیاز از طریق خرید خارجی و یا انواع قراردادهای داخلی با تولیدکنندگان بخش های دولتی و بخش خصوصی، هم چنان کمبود این دستگاه ها در گمرکات کشور وجود داشته باشد.

به منظور جبران این کمبود و در راستای حمایت ازشرکت های دانش بنیان و با استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده 108 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور، 17 فقره قرارداد با مشارکت بخش خصوصی منعقد گردید که 7 فقره از قراردادهای مذکور با شرکت دانش بنیان و مابقی از طریق سرمایه گذار با شرکت مذکور منعقد گردیده است.
اولین دستگاه درگمرک شهید رجایی نصب و در حال انجام تست های نهایی جهت تحویل گیری دستگاه می باشد و دستگاه دوم در منطقه ویژه دوغارون نصب و در انتظار اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی می باشد. همچنین مقرر گردیده مابقی دستگاهها طی سه سال به بهره برداری برسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.