محمد: سهم مناطق آزاد از تولید کشور ۱ درصد است

به گزارش سی نیوز، سعید محمد اظهار کرد: 2 درصد صادرات، 7 درصد سرمایه گذاری و 1 درصد از تولید کشور برای مناطق آزاد است که نشان می دهد تا کنون این مناطق آنطور که باید به اهداف خود نرسیده اند.

وی یادآور شد: اکثر کشورها از ظرفیت مناطق آزاد بیشترین بهره را برای منافع کشورشان برده اند، 75 درصد از اقتصاد چین در مناطق آزاد این کشور است و مناطق آزاد موتور پیشران امارات هستند، عمده مشوق های معمول مناطق آزاد در سطح دنیا هم مشوق های مالیاتی و گمرگی است.

مشاور رئیس جمهور بیان کرد: هم اکنون 2500 واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارند که اکثرا از مجموعه های خوب کشور هستند، ولی به دلیل حذف مشوق ها همه گرفتار شده اند، با حذف مشوق ها دیگر مجموعه ای به مناطق آزاد نخواهد آمد، آنها که آمده اند هم خواهند رفت، برای ادامه فعالیت مناطق آزاد باید به اصل قانون اداره کرد این مناطق رجوع کرد.

محمد افزود: هم اکنون برخی واحدهای تولیدی در مناطق آزاد دو بار مالیات بر ارزش افزوده می دهند، یکبار پس از خرید مواد اولیه که قصد ورود آنها را به منطقه دارند و یکبار حین خروج محصول تولید شده در منطقه، شرکتی بود که سه بار مالیات می داد، این در حالیست که تولید کنندگان در سرزمین اصلی یکبار مالیات بر ارزش افزوده می دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.